Не дивлячись на те, що листи центральних органів виконавчої влади мають лише інформаційний характер і не встановлюють правових норм, офіційна позиція головних держорганів у будівництві відіграє вагому роль у практиці застосування будівельного законодавства.
Слід враховувати, що відповідні роз’яснення діють до набрання чинності нормативно-правових актів, що змінюють відповідні правовідносини.
То ж далі ми наводимо огляд відповідних листів Мінрегіону та ДАБІ, що не втратили актуальності на даний час.
1) Офіційна позиція Мінрегіону щодо необхідності отримання дозвільних документів на переобладнання і перепланування житлових приміщень викладена в листі 21 січня 2017 року № 8/17-96-14. У вказаному роз’ясненні зокрема йде мова про те, що у разі перепланування, що передбачає переміщення кухонь і санітарних вузлів без втручання в несучі конструкції та/або інженерні мережі загального користування слід враховувати обмеження та вимоги щодо технічних рішень, які передбачені ДБН В.2.2-15-2005 «Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення» та іншими нормативними документами для житлових приміщень.
2) У листі Мінрегіону від 12.04.2017 № 7/17-3938 надано відповідь на питання як бути, коли державні будівельні норми змінилися до закінчення будівництва об’єкта.
Так, проектна документація на будинки, будівлі, споруди та лінійні об’єкти інженерно-транспортної інфраструктури, побудовані повністю або частково відповідно до затвердженого проекту, не підлягає коригуванню у зв’язку з введенням нових нормативних актів, за винятком випадків, коли це коригування обумовлене підвищенням у нових нормативних актах вимог безпеки, у тому числі щодо забезпечення механічного опору та стійкості (міцності), електро-, вибухо- та пожежобезпечності об’єкта та доступності для маломобільних груп населення.
3) У своєму листі від 10.05.2017 № 40-701-(90-8)/3885 ДАБІ звернула увагу на те, що, законодавець не визначив обмежень з приводу організаційно-правової форми юридичної особи, яка має намір щодо забудови території.
4) Мінрегіон у своєму листі від 29.06.2017 р. N 7/15-6916, спрямованому головам обласних, Київської міської державних адміністрацій, роз’яснив нюанси щодо проведення експертизи проектів будівництва, набуття права на виконання будівельних робіт та прийняття об’єктів будівництва в експлуатацію з 10 червня 2017 року.
Основним висновком, що зробило Міністерство на підставі законодавства у зазначеному листі є те, що об’єкти, віднесені до колишньої III категорії складності, що збудовані на підставі зареєстрованої в установленому порядку декларації про початок виконання будівельних робіт, приймаються в експлуатацію шляхом видачі сертифіката, при цьому в акті готовності об’єкта до експлуатації (додаток 9 до Порядку № 461) результати експертизи проектної документації можуть не зазначатись, крім випадків коригування проектної документації.
Лист аналогічного змісту від 19.07.2017 № 7/17-7664 Міністерство спрямувало Державній архітектурно-будівельній інспекції України та органам державного архітектурно-будівельного контролю.
Важливо, що Мінрегіон зауважив, що у відповідних роз’ясненнях йде мова про застосування деяких положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» від 17 січня 2017 року N 1817-VIII до кінця поточного року.
Матеріали з соцмережі FACEBOOK