Кабміном встановлено правила переведення дачних будинків у жилі.

Переведення дачних та садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, в житлові будинки здійснюється безкоштовно органами місцевого самоврядування, з якими відповідні дачні поселення і садівничі товариства пов’язані адміністративно або територіально.

Це закріплено постановою Кабінету міністрів №321 від 29 квітня 2015 року, яким затверджено порядок переведення дачних та садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, в житлові будинки.

   Виконавчий орган може відмовити в переведенні дачного або садового будинку в житловий будинок по причині:
  • неподання необхідних документів виявлення в поданих документах недостовірних відомостей;
  • встановлення невідповідності дачного або садового будинку вимогам державних будівельних норм.

У разі відмови в переведенні дачного або садового будинку в житловий будинок власник залишається право ще раз подати документи після усунення причин, що стали підставою для відмови.

Процедура переведення дачного або садового будинку в житловий

Власник, для переведення дачного або садового будинку в житловий, подає до виконавчого органу сільської (селищної, міської) ради (якщо такий виконавчий орган не створено – сільському голові) заяву. До заяви додається:

1. Звіт про проведення технічного огляду будинку з висновком про його відповідність державним будівельним нормам

   Для визначення характеристик конструкцій проводитися технічний огляд дачного або садового будинку без застосування обладнання. Огляд проводитися організацією, у якій працює один або більше відповідальних виконавців окремих видів робіт (що пройшли професійну атестацію), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури на підставі укладеного договору суб’єкта господарювання.

    2. Копія документа про право власності на дачний або садовий будинок і письмову згоду співвласників на переведення такого будинку в житловий, якщо такі є.

   За результатами розгляду заяви та доданих до неї документів уповноважений орган протягом місяця з дня їх надходження приймає рішення про переведення дачного або садового будинку в житловий будинок або про відмову в такому переведенні.

Місцева рада у триденний строк з дня прийняття рішення про переведення дачних та садових будинків, що відповідають державним будівельним нормам, в житлові будинки видає або направляє власнику рекомендованим листом з описом вкладення рішення про переведення дачного або садового будинку в житловий будинок із зазначенням його адреси. Рішення про відмову в переведенні направляється разом з поданими документами.

Рішення про переведення є підставою для внесення відповідних змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно в порядку, визначеному законодавством.